van A naar Verder

Over mij

Trudy van der Helm

 

Ik ben Trudy, ik ben gezinstherapeut en scheidingsspecialist/familiemediator. Ik werk al 25 jaar met gezinnen en leer nog steeds bij. Ik heb een prachtig vak en het blijft me voldoening geven als ik verschil kan maken in een gezin of een partnerrelatie.

 

Ik heb als hulpverlener en mediator gewerkt met gezinnen met jonge kinderen, wat oudere kinderen en met gezinnen met pubers/adolescenten. Ik heb ervaring opgedaan in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), in de jeugdhulpverlening en de forensische hulpverlening (strafrecht).

Ik heb individuele hulp aan gezinnen gegeven en groepstrainingen gegeven aan ouders.

 

In mijn praktijk aan de Marconistraat (praktijkmensinrelatie.nl) werk ik samen met Marja Krieger van Praktijkmarjakrieger.nl.

Wij zijn beiden systeemtherapeuten en ook beiden EFT-therapeut. Wij stimuleren en motiveren elkaar en elke woensdag hebben wij praktijkoverleg.

 

Ik sta ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging Relatie- en Gezinstherapie (NVRG).

Gezinstherapie

Als systeemtherapeut kijk ik naar het gezin als systeem. Dat wil zeggen dat de gezinsleden op een bepaalde manier met elkaar omgaan, elkaar beïnvloeden, met elkaar communiceren en dingen van elkaar verwachten; er zijn patronen ontstaan binnen een gezin waar eenieder zich aan (moet) houden. Als er problemen ontstaan in een gezin, tussen ouders en kind(eren) of tussen ouders onderling is het belangrijk om deze patronen te ontrafelen. Te onderzoeken hoe deze problemen in het gezin ontstaan zijn, hoe ze in stand gehouden worden en, het belangrijkste, hoe de problemen gezamenlijk weer opgelost kunnen worden en in de toekomst voorkomen kunnen worden.

 

Ik richt me dus niet alleen op het probleemgedrag van één persoon. Ik kijk vooral naar de wisselwerking tussen de partners of de leden van het gezin onderling.

 

Waar gaat het om in de gezinstherapie

  • hoe de communicatie verloopt
  • hoe de rollen binnen de het gezin zijn
  • hoe de verhoudingen zijn
  • welke patronen er zijn, hoe de gezinsstructuur is
  • hoe bepaalde problemen in stand gehouden worden
  • de tegenstrijdige wensen en verlangens die er kunnen zijn
  • wat de sterke kanten zijn, de kracht van de verschillende gezinsleden
  • hoe het probleemoplossend vermogen is

 

A1

Aandacht

 

 

A2

Actief

 

 

A4

Authentiek

 

 

 

 

 

 

Ik wordt omschreven als helder, doelgericht positief en met een no-nonsense houding.

 

 

 

 

 

 

Wanneer je als hulpverlener dicht bij de hulpvrager staat, echt aandacht geeft, ontstaat er een vertrouwensrelatie. Dat vind ik belangrijk.

 

A3

Afgestemd

 

 

 

 

 

 

Mijn cliënten en hun probleem staan centraal,  Ik ben neutraal en onafhankelijk.

 

 

 

 

 

 

Ik ben gericht op de oplossing, neem tijd waar nodig maar verwacht van mezelf en mijn cliënten een inspanningsverplichting. De hulp is vrijwillig maar niet vrijblijvend.

Hulp bij langdurige conflicten tussen ouders en kinderen door toepassing van Geweldloos Verzet

 

Jongere kinderen accepteren meestal dat je als ouder/verzorger meer weet dan zij. Maar dit verandert als je kind in de puberteit komt en op zoek gaat naar wie hij/zij zelf is en wat hij/zij belangrijk vindt. Als je puber de overgang maakt van kind naar volwassene kan het zijn dat je vindt dat hij/zij minder respect voor je toont. Veel pubers gedragen zich af en toe grof, onbeleefd of passief. Liegen en weigeren om dingen te doen komen ook geregeld voor in deze leeftijdsfase.

Als dit ernstige vormen  aanneemt en je je als  ouder toenemend machteloos voelt kan het toepassen van de principes van Geweldloos verzet, of Non Violent Resistance (NVR) van Haim Omer, uitkomst bieden.

 

 

Geweldloos verzet heeft tot doel u als ouders in staat te stellen het destructieve gedrag van uw kind te laten stoppen zonder escalaties in de hand te werken. De boodschap die u uitdraagt luidt:

"Ik ben jouw ouder en opvoeder. Ik geef om je. Ik ben niet bereid zo door te gaan en zal alles doen wat ik kan, om de situatie te veranderen, behalve jou fysiek of verbaal aan te vallen.

Geweldloos verzet kent twee principes:

1. Een duidelijke stellingname tegen geweld, risicovol gedrag, antisociaal gedrag of ander destructief gedrag.

2. Het absoluut vermijden van fysieke of verbale aanvallen.

 

Met het geweldloos verzet kunt u escalaties voorkomen, u kunt een zinloze machtsstrijd beëindigen en onnodige confrontaties  vermijden.

 

zoom je browser in voor een optimale website

KvK Nummer: 89852109

All rights reserved - A4Gezinstherapie

Bezoek ook A4mediation.nl